Ilustrácia pre vizuál kultúrneho podujatia / Na kvetnú nedzelu / 2017

spolupráca s Malina studio