ilustrácia pre vizuál kultúrneho podujatia • 2017 / spolupráca s Malina studiom