Odyseus

ilustrované brožúry • 2019 – 2023

Praktické príručky pre ľudí, ktorí sú určitým spôsobom v ohrození.

Príručka Tehotenstvo, má pomáhať tehotným ženám trpiacimi závislosťami. Súčasťou je kreslený komix, ktorým sme chceli jednoduchšie odkomunikovať problematiku cieľovej skupine.

Brožurka ,,Som žena.’’ je určená pre všetky ženy, ktoré sa ocitli v nejakej životnej situácii, s ktorou si samé nevedia poradiť a privítali by pomoc. Či už ide o ženy, ktoré čakajú dieťa a nemôžu alebo nechcú si ho nechať; ak sa im už dieťa narodí, nevedia na aké príspevky majú nárok, poprípade sa samé alebo s dieťaťom ocitnú na ulici. Taktiež je určená aj ženám zažívajúcim domáce násilie, ale aj tým, ktoré si len potrebujú vybaviť doklady, nájsť prácu, porozprávať sa či dostať odporúčanie na nejaké iné služby.

Práca v sexbiznise a ľudské práva bola vydaná v rámci aktivít programu červený dáždnik. Tento program je zameraný na pomoc ľuďom pracujúcim v sexbiznise. Je tak tenká a maličká, že sa zmestí aj do vrecka.

OZ Odyseus sa podieľa na zachovaní ľudských práv a skvalitneni života ohrozených komunít a tým prispievajú k ich rovnocennému postaveniu v spoločnosti.

Fotografie zhotovil Mojmír Baran.

#grafickydizajn #editorialovailustracia #vizualnaidentita