Ilustrácie do knihy • 2021/ autor publikácie: Janan Radošovská a grafické spracovanie: Lívia Lörinczová