Barista na plátne

ilustrácia pre Standart magazín/ 2016