Informačné značenie Litpark/ 2019

Klient: Knižnica pre mládež mesta Košice